Århus Universitetshospital, Skejby, Danmark


Les mer


Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, Kalnes, Sarpsborg

Les mer


Clarion Hotel Post, Gøteborg, Sverige

Les mer


Akershus Universitetssykehus, Lørenskog

Les mer


Clarion Hotel, Stavanger


Les mer


Rikshospitalet, Oslo


Les mer


Thon Hotel Opera, Oslo


Les mer


Radisson Blu Ridzene Hotel Riga, Latvia


Les mer